ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิวัตร วงศ์วิลัย ประธานกรรมการ ได้เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารค่ายศรีสุริยวงศ์ กองพลพัฒนาที่ 1